048  Genitives and prepositions translated by participle phrases

Dosavadní výzkum se věnoval také problematice studentů a roli studentského hnutí v šedesátých Previous research has also focused on the issues surrounding students and the role played by the students‚ movement in the 1960s. Jestliže v počátcích sledovaného období převládal narativ vytváření nové společnosti a formování nového člověka, v šedesátých letech se akcent posouval k rétorice spojené s tzv. […]

047 Dative of empathy

AKA the ethical dative and the interactional dative. You see, she turned pale   Ona vám zbledla I couldn’t fall asleep, you know  Já jsem ti nemohl spát You see, he couldn’t utter a word On vám nebyl schopen slova Hey listen, Erika got an F in chemistry Erika ti měla kouli z chemie Y’know, just imagine, he started […]

Czechlist resources

Online dictionaries: Lingea NetTown Slovník online Word Reference Slovník.cz Anglickoceskyslovnik.cz Bab.la Seznam European Parliament — GlossaryLinks – a one-stop-shop for online glossaries                          Lexincon                                          […]

045 Diminutives

Angličtina jako izolační jazyk dává přednost při explicitním vyjadřování emocionálního postoje jiným jazykovým prostředkům než sytaktická čeština. Vyjadřuje emocionálnost spíše analyticky, lexikálně, kombinací citově neutrálních lexikálních jednotek s výrazy, které slouží převážně jako nositelé citového postoje. Nejčastějším takovým citově modifikujícím výrazem je adjektivum little, u něhož se denotační význam malosti prolíná s konotačním významem pozitivního […]

046 Long adjectival strings

Whenever you are completely stumped over a complex, awkward-looking passage the first question you should always ask yourself is: „is this a long adjectival clause AKA  an extended adjectival construction, extended modifier, pre-noun insert or erweitertes  Adjektiv?“ Knížka přibližuje na pozadí evropských dějin 20. století smutný osud  textilní továrny i jejích bývalých majitelů a nastoluje v […]

044 Thematic character of the subject in English

  „In his account of the function of the subject in modern English Vilém Mathesius pointed out that whereas in Czech the subject has largely retained the function of agent, in English this function of the subject has been appreciably weakened in favour of that of expressing the theme of an utterance.“ Dušková – Studies in […]

043 Reformulation

Sometimes certain ideas need to be kept together and the sentence has to be reformulated around them. Před operací je nutné ultrazvukové vyšetření břicha, gastroskopické vyšetření a ověření funkce svaloviny jícnu specialním přístrojem. The operation is to be preceded by an ultrasound examination of the stomach, gastroscopic examination and verification of the function of the esophagus […]

042 Participle phrases replaced by simple prepositions

Another case where word-for-word translation might sometimes sound bombastic: Značná část prezentací byla věnovana tomuto tematu A considerable number of the presentations were on this subject Služba Hotline je určena pro všechny uživatele ve spolecnosti X ať už z Česka, Slovenska nebo Maďarska. The Hotline Service is for all X users, whether in the Czech […]

041 Intermediary verbs

Czech formal style can make much use of such intermediary verbs as realizovat, uskutečnit, provést etc. While it is true that ‚uskutečnit prodej‚ might be translated closely for some officious-sounding English text as ‚to effect a sale‘, in the normal run of events such „empty“ verbs can often be discreetly fused with the main verb/gerund […]

040 Rozšíření X o Y

The  <rozšíření/obohacení apod Y o X> idea can sometimes be reformulated as <the inclusion of X in Y>. This change of perspective can facilitate the flow of ideas, with include either replacing or complementing the dictionary-equivalent translation. Nabidka tematických magazínů vysílaných jednou týdně se rozrostla o sobotní Nebesky cestopis věnovany astronomii a meteorologii. Our range of special-subject […]