051 Two verbs condensed into one

A verb expressing motion, speech or duration together with another lexical verb can sometimes be condensed into a single verb in Czech. „Duration can be expressed by aspect in Czech, so the finite verb sometimes seems to have disappeared in the translation. The finite verb say appears redundant in the construction exemplified, being reduced to […]

050 Czech verbless counterparts

Some examples of Czech counterparts to English verbal forms from the Intercorp parallel corpus involving participles or zero verb forms. It was on his way back past them, clutching a large doughnut in a bag, that he caught a few words of what they were saying. Když pak kolem nich procházel zpátky, v ruce sáček s […]

B. Proudew / Hrdý Budžes by Irena Dousková Normalization? Collaboration? The children are watching…   Irena Dousková B. Proudew Translated by Melvyn Clarke Foreword by Irena Dousková Cover art by Lucie Lomová Cover and book design by Bedřich Vémola 171 pp, paperback ISBN 978-80-906428-0-5 Publisher: Pálava Publishing E-mail: orders@palavapublishing.com https://palavapublishing.com Phone: +420 724 118 082 […]

049 Ovšemismus – hedging expressions

Czech academic writers tend to appear wary of commiting themselves fully,without hesitation and reserve, to their statements, propositions and suggestions. In otherwords, they formulate their pronouncements in a far less assertive, direct andmatter-of-fact tone than English writers usually do. This high degree of hedging also implies acertain modesty or understatement (which might be, of course, sincere or merely a rhetoricaltrick).[…]The […]

048  Genitives and prepositions translated by participle phrases

Dosavadní výzkum se věnoval také problematice studentů a roli studentského hnutí v šedesátých Previous research has also focused on the issues surrounding students and the role played by the students‚ movement in the 1960s. Jestliže v počátcích sledovaného období převládal narativ vytváření nové společnosti a formování nového člověka, v šedesátých letech se akcent posouval k rétorice spojené s tzv. […]

047 Dative of empathy

AKA the ethical dative and the interactional dative. You see, she turned pale   Ona vám zbledla I couldn’t fall asleep, you know  Já jsem ti nemohl spát You see, he couldn’t utter a word On vám nebyl schopen slova Hey listen, Erika got an F in chemistry Erika ti měla kouli z chemie Y’know, just imagine, he started […]

Czechlist resources

Online dictionaries: Lingea NetTown Slovník online Word Reference Slovník.cz Anglickoceskyslovnik.cz Bab.la Seznam European Parliament — GlossaryLinks – a one-stop-shop for online glossaries                          Lexincon                                          […]

045 Diminutives

Angličtina jako izolační jazyk dává přednost při explicitním vyjadřování emocionálního postoje jiným jazykovým prostředkům než sytaktická čeština. Vyjadřuje emocionálnost spíše analyticky, lexikálně, kombinací citově neutrálních lexikálních jednotek s výrazy, které slouží převážně jako nositelé citového postoje. Nejčastějším takovým citově modifikujícím výrazem je adjektivum little, u něhož se denotační význam malosti prolíná s konotačním významem pozitivního […]

046 Long adjectival strings

Whenever you are completely stumped over a complex, awkward-looking passage the first question you should always ask yourself is: „is this a long adjectival clause AKA  an extended adjectival construction, extended modifier, pre-noun insert or erweitertes  Adjektiv?“ Knížka přibližuje na pozadí evropských dějin 20. století smutný osud  textilní továrny i jejích bývalých majitelů a nastoluje v […]

044 Thematic character of the subject in English

  „In his account of the function of the subject in modern English Vilém Mathesius pointed out that whereas in Czech the subject has largely retained the function of agent, in English this function of the subject has been appreciably weakened in favour of that of expressing the theme of an utterance.“ Dušková – Studies in […]