041 Intermediary verbs

Czech formal style can make much use of such intermediary verbs as realizovat, uskutečnit, provést etc.
While it is true that ‚uskutečnit prodej‚ might be translated closely for some officious-sounding English text as ‚to effect a sale‘, in the normal run of events such „empty“ verbs can often be discreetly fused with the main verb/gerund to produce a non-pompous English version. This is another case where Czech formal style in close translation might produce a stilted, hyperformal style in English.

Už při letmém pohledu na uvedený graf poskytnutých hypotek je zřejmé, že vývoj hypotečního bankovnictví za posledních pět let probíhal u nás velmi dynamickým tempem.
Even a cursory glance at the above mortgage provision graph clearly indicates that mortgage banking has developed at a very dynamic pace over the last five years in this country.

Financování investičních projektů vykazujících vysokou míru rizika je možné realizovat několika způsoby.
Investment projects showing a high rate of risk can be financed in several ways.

Zájemce se zavazuje poskytnout Zprostředkovateli odměnu tehdy, bude-li uzavření kupni smlouvy přičiněním Zprostředkovatele skutečně dosaženo.

The Prospective Client undertakes to remunerate the Agent if the purchase agreement is actually concluded as a result of his efforts.

Postupná expanze druhu probíhá i v České republice.                                                                            The species is also gradually expanding in the Czech Republic.

Barokní přestavu původně renesančního domu provedla v letech 1725–1734 Anna Maria von Petrasch, Josephova matka. 
The original Renaissance building was rebuilt in Baroque style between 1725 and 1734 by Anna Maria von Petrasch, Joseph’s mother. 

Uskutečnit, provést, realizovat etc – sometimes need to be ‚fleshed out‘ with a more context-specific verb:
Slovak:
Kazdá druhá šikmá strecha sa v sucasnosti zrealizuje s Bramacom.

Every second sloping roof is currently put in place using the Bramac system.

 

Kožená, „zdeúřední“ čeština s obraty typu „Byl nahlášen trestný čin, k jehož spáchání
došlo tak, že za příčinou vniknutí do objektu došlo k vypáčení zámku pachatelem“ se
někdy bohužel používá i ve vědeckých textech. Ve snaze o „vědeckou vznešenost“ oplý-
vá tento styl přemírou jmenných výrazů, pasivem a strojeností.

„Nastává aktivace buněk, které se na protizánětlivé reakci podílejí
a dochází ke zvýšení jejich chemotaktické aktivity“.

„Cells participating in the anti-inflammatory response
are activated, and their chemotactic activity is increased“;

From K psaní odborných článků v angličtině

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>