048  Genitives and prepositions translated by participle phrases

Dosavadní výzkum se věnoval také problematice studentů a roli studentského hnutí v šedesátých

Previous research has also focused on the issues surrounding students and the role played by the students‚ movement in the 1960s.

Jestliže v počátcích sledovaného období převládal narativ vytváření nové společnosti a formování nového člověka, v šedesátých letech se akcent posouval k rétorice spojené s tzv. vědeckotechnickou revolucí. 

Whereas the early part of the period under review was dominated by a narrative invoking the creation of a new society and the New Man, the emphasis during the 1960s shifted to  “scientific and technical revolution“ rhetoric.

Cílem bude vytvořit typologii individuálních kariérních strategií vysokoškolských pracovníků

The objective will be to create a typology of individual career strategies adopted by higher education staff. 
Another example with solutions from Czechlist here.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>