051 Two verbs condensed into one

A verb expressing motion, speech or duration together with another lexical verb can sometimes be condensed into a single verb in Czech.

„Duration can be expressed by aspect in Czech, so the finite verb sometimes seems to have disappeared in the translation. The finite verb say appears redundant in the construction exemplified, being reduced to a mere indicator of a switch between direct speech and the 3rd person main body of the text. […] Czech may dispense with the explicit expression of the act of speaking.“

A Centenary of English Studies at Charles University — Complex condensation — Vilém Mathesius, Josef Vachek, Jiří Nosek, and beyond. Markéta Malá, Pavlína Šaldová

Was this normal cat behaviour? Mr. Dursley wondered. Trying to pull himself together, he let himself into the house.

Pan Dursley chvilku uvažoval, jestli kočky se takhle chovají normálně. Zatímco se nutil ke klidu, otevřel si domovní dveře.

Dudley came waddling toward them as fast as he could.

Dudley se k nim přikolábal tak rychle, jak jen byl schopen.

This brought Ichiro abruptly to his feet, and he went striding indoors without glancing back at us.

Ičiró se prudce vztyčil a odkrácel dovrnitř, aniž se po nás ohlédl.

If I spend the whole day moping, how did all these repairs get done?

Jestli celý den bloumám sklesle po domě, kdo potom stihl udělat všechny ty opravy?

“Things haven’t come far at all,“ I said, shaking my head.

“Nic nikam nedospělo,“ zavrtěl jsem hlavou.

For a few more minutes, my father continued to study the paintings, and I sat there watching him in silence.

Otec si opět nějakou chvíli prohlížel obrázky a já ho mlčky pozoroval.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>