053 Progressive forms of stative verbs

The progressive form of an English stative (or state) verb (wanting, loving, hoping etc) can convey tentativeness/politeness or growing dynamism.

The use of the progressive form with these verbs is often not reflected at all in the Czech translations. Most typically, a basic Czech dictionary equivalent is used.

I believe she was wanting us all to go to the deer park.                                                                          Myslím, že nás chce všechny vzít do jelení obory.

However, the Czech conditional mood can sometimes be used to express politeness.

I was hoping to show it to you later.                                                                                                                  Rád bych ti ji ukázal.

Well, you’ll be wanting more definite information than that, won’t you?                               Potřeboval byste ale nějaké přesnější vyjadření.

But generally, the Czech translation equivalents of the English verbs of attitude in the progressive form do not seem to reflect the feature of politeness.

Dynamism can be expressed in Czech by an action verb like volat, hledat, chystat se.

The children have been wanting me this half hour.                                                                              Musím končit, děti mě volají už dobře půl hodiny.

We told him he could have the business right away. We’ve been wanting to retire early anyway.                                                                                                                                                                       Řekli jsme Ethanovi, že může podník převzít okamžitě, protože se stejně chystáme na odpočínek.

A Czech verb with a higher degree of intensity or expressivity is sometimes used, e.g toužit for hope and wish:

Just the man I’ve been hoping to see.                                                                                                       Přesně ten člověk, po kterém toužím.

It seemed she had been wanting to say all this for years.                                                                      Jako kdyby to všecko toužila vykříčet už kolik let.

Here chtít in the translation of the verb hope seems to show more active involvement of the subject with the activity:

She’d been hoping to get used to her job before she had to deal with him again.                      Chtěla si napřed zvyknout na svou práci, než s ním bude muset znovu jednat.

So anyway, one night I had a date, some guy I’d been hoping to impress, and I’d invited him over for dinner.                                                                                                                                                            No, ale jednou jsem měla rande s klukem, na kterého jsem chtěla udělat dojem, a pozvala jsem ho k sobě domů na večeři.

Similarly here the reflexive verb těšit se na implies a greater personal interest or involvement in the activity than doufat:

And I think Dad was hoping to see your desk at the Wall Street Journal.                                              A táta se podle mě těšil, že se podívá na tvůj stůl ve Wall Street Journal.

I was hoping you’d tell me.                                                                                                                                  Těšila jsem se, že mi to povíte.

She’s been wanting to meet him.                                                                                                              Nemůže se dočkat až ho uvidí.

An intensifying adverbial or expressions of emotional evaluation can be added to make the sentence sound less neutral.

It is what I have been hoping to receive.                                                                                                                V hloubi srdce jsem doufal, že se mi ho dostane.

I’m enjoying this.                                                                                                                                                         Ale mně se tu úžasně líbí.

I’m loving this book.                                                                                                                                              Zatím se mi ta kniha moc líbí.

I’m hoping he wins.                                                                                                                                               Doufám jen, že vyhraje.

…but from Brian she was hoping for a word of understanding.                                                                   …ale pokud šlo o Briana, čekala alespoň slůvko porozumění.

From Categories and categorial changes: The third syntactical plan and beyond                   Edited by M. Martinková, M. Janebová and J. Macháček — Palacký University 2014

Chapter Seven: Reevaluating the progressive form                                                                                 Lucie Černá

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>