010 Personalizing personnel

Trvá soustředěná pozornost nastupující generací kvalifikovaných delnických profesí, kterých je na trhu práce vážný nedostatek.

Attention continues to be concentrated on the upcoming generation of qualified tradesmen, of whom there is a serious lack on the labour market today.

I am told there has been a tradition in Czech bureaucratese going back even before the Communist era to speak of workers in inanimate terms. While this tendency can be seen aplenty in English corporatese too, there are occasions such as this when we have to animate things a little to get any sense at all.

Při provádění lekářských prohlídek musí být posuzujicímu lekáři sdělen pracovní podmínky, pro které je zdravotní způsobilost posuzovana.

For the performance of a preventive examination the examining doctor must be informed of the working conditions for which the person’s fitness is being assessed.

Pro Vaše budovy nabízíme různé režímy zabezpečeni, recepci návštěv počinaje a ostrahou mimo pracovní dobu konce.

We offer various security regimes for your buildings, from visitor reception to security guards outside working hours.

V kulturně-společenských časopisech se šířil topoi neuspokojivé bytové situace, která bude mladá manželství provázet následující desetiletí.

Cultural and social magazines saw the proliferation of such topics as the unsatisfactory housing situation, which was to dog young married couples for the next few decades.  

Tvrzení, že literatuře Protektorátu nebyla doposud vědou věnována adekvátní pozornost, nemůže ovšem ignorovat, že od skončení války do přítomné chvíle vznikla řada prací, které se s tvorbou tohoto období tak či onak vyrovnávaly.

However, those who claim that insufficient scholarly attention has hitherto been paid to Protectorate literature should not ignore the fact that from the end of the war to the present day several works have been written dealing in one way or another with the output from this period.

Být personálně propojený s

Po roce 1956 byly rozsáhlé pravomoci v oblasti koordinace a plánování výzkumu svěřeny ČSAV, personálně ovšem s ČVUT výrazně propojené. 

After 1956 extensive coordination and planning powers were conferred upon the Czechoslovak Academy of Sciences, which to a large extent shared its staff with the Czech University of Technology.

Průmyslovou špionáž lze vnímat jako nelegitimní kanál transferu technologií, jehož zřetelnou výhodou jsou nižší náklady, než jaké vyžaduje vlastní výzkum a vývoj, potažmo možnost prorazit monopolní postavení konkurence, která je výhradním držitelem obchodního tajemství, výrobního procesu, receptury, designu nebo plánu budoucího působení.

Industrial espionage can be perceived as an illegitimate channel for the transfer of technology, the obvious advantage of which includes lower costs than those required by one’s own research and development, and thus by extension the opportunity to break the monopoly position of a competitor who is the exlusive owner of a trade secret, production process, formula, design or plan for future action.

 

As always, counter-examples can be found:

In the following case, the nominal English versus the verbal Czech is a consequence of the interplay of syntactic and textual factors: the English version is part of a more impersonal text shaping, while in the Czech, the preference is for personal shaping:

There was a great deal of laughter and almost as much liquor.                                                      Během večeře jsme se hodně nasmali a vypili spoustu alkoholu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>