045 Diminutives

Angličtina jako izolační jazyk dává přednost při explicitním vyjadřování emocionálního postoje jiným jazykovým prostředkům než sytaktická čeština. Vyjadřuje emocionálnost spíše analyticky, lexikálně, kombinací citově neutrálních lexikálních jednotek s výrazy, které slouží převážně jako nositelé citového postoje.

Nejčastějším takovým citově modifikujícím výrazem je adjektivum little, u něhož se denotační význam malosti prolíná s konotačním významem pozitivního citového postoje (podobně jako je tomu u českých deminutiv), a méně často adjektivum old, které v takových případech zcela ztrácí svůj denotační význam.

I sort of gave her the old eye kapánek jsem po ní házel očkem.

Knittlová p. 66

Iveta Rokytová gives more details in Překladatelská problematika českých zdrobnělin v angličtině (Časopis pro moderní filologii [ÚJČ] 1993 – 2; Archive). She points out that English actually has _more_ diminutive endings than Dutch or German,
but these endings (-kin, -ikin, -ikins, -let, -ling, -et, ette,
-ie,-y, -ee, -ies, -o, -er) are simply not called upon as much as they
are in many other European languages. Endearment and familiarity are
often expressed in English by little words like ‚little‘, ‚old‘,
‚little old‘ ‚cute‘, ‚wee‘ etc.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>